𝗣𝗔𝗡𝗨𝗡𝗨𝗠𝗣𝗔 𝗡𝗚 𝗟𝗜𝗡𝗚𝗞𝗢𝗗 𝗕𝗔𝗬𝗔𝗡 (𝟮𝟬𝟮𝟭)


Ako ay isang lingkod bayan.

Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan.

Maglilingkod ako nang may malasakit, katapatan, at kahusayan na walang kinikilingan.

Magiging mabuting halimbawa ako, at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan.

Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko nang buong kahusayan ang sambayanan.

Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan.

Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan.

Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang maka-Diyos, maka-tao, makakalikasan at makabansa.

Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay.

Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng Maykapal.

----

The new version of the 𝘗𝘢𝘯𝘶𝘯𝘶𝘮𝘱𝘢 𝘯𝘨 𝘓𝘪𝘯𝘨𝘬𝘰𝘥 𝘉𝘢𝘺𝘢𝘯 was produced through a nationwide consultation survey among 4,600 government workers and human resource practitioners conducted on June-July 2021, as well as consultations with the Komisyon sa Wikang Filipino and University of the Philippines Diliman. The oath aims to better reflect the situation and aspirations of the government workforce.

Download here: CSC Memorandum Circular No. 15, s. 2021 - Adoption of the Revised 2021 Panunumpa ng Lingkod Bayan:
👉 t.ly/FWnY
Free to download: