• Ang pagbabasa ay isang proseso ng pagtanggap at pag-interpreta ng mga impormasyong nakakoda sa anyo ng wika sa pamamagitan ng limbag na midyum (Urquhart at Weir)

• Proseso sapagkat binubuo ng mga paraan sa pagsasagawa ng aktibidad na kinasasangkutan ng awtor na siyang nagsulat o nag-enkowd ng mga simbolo na walang iba kundi ang mga letra para maghatid ng mensahe sa bumabasa

• Sa pagtanggap ng masimbolong nakakodang mensahe kailangang aktibo lahat sa aspektong mental sa kakayahan ng tagatanggap sa pagbasa

• Kailangang gumagana ang kanyang memorya para maalala lahat ng kanyang mga kaalamang pangwika, gayundin, ang kanyang mga pinagdaanang karanasan para maiugnay sa binabasa.

• Kailangang gumamit ng mga istratehiya para madali niyang makilala ang mga simbolo, makuha ang mga kahulugan, at maintindihan ang kaisipan o mensaheng ipinarating

Kasanayan sa Pagbabasa Layout 1:

Kasanayan sa Pagbabasa Layout 2:

Download
Kasanayan sa Pagbabasa Layout 3:

Download
Kasanayan sa Pagbabasa Layout 4:
Coming soon!
Kasanayan sa Pagbabasa Layout 5:
Coming soon!
Free to download: