Mayo 9, 2022 – Lubhang kinokondena ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ang pamamaril sa isang guro mula Himamaylan National High School sa Negros Occidental, na nakatakdang manilbihan sa 2022 National and Local Elections.

Bagamat hindi pa malinaw kung may kaugnayan sa eleksiyon ang brutal na pangyayari, tinutuligsa natin ang anomang kilos ng karahasan at kawalan ng katarungan tungo sa ating mga guro na nag-aalay ng kanilang buhay na may kaugnayan sa kabataan Pilipino at ngayon ay buong pusong naninilbihan sa eleksiyon sa bansa ngayong taon.
      New Weekly Learning Plan-Download
Ipinapaabot natin ang taos-pusong pakikiramay sa naulilang pamilya at kaibigan ng biktima. Inatasan ni Kalihim Leonor Magtolis Briones ang Office of the Undersecretary for Finance na magbigay ng tulong pinansyal at iba pang kinakailangang suporta para sa nasabing guro at ng kanyang pamilya. Nakikipagtulungan na din si DepEd Election Task Force Chair at Undersecretary Alain Del Pascua sa mga kaugnay na field offices at local officials upang imbestigahan ang insidente at mabigyan ng suporta ang pamilya at kasamahan ng biktima.

Nananawagan tayo sa ating lokal na awtoridad sa Negros Occidental sa paghahatid ng mabilis na hustisya para sa karumaldumal na krimen na ginawa sa ating yumaong kasamahan. Gayundin, inuulit natin ang panawagan sa ating partner agencies, lalo na ang Philippine National Police at ang Armed Forces of the Philippines, upang protektahan ang ating mga guro, poll workers, at mga botante.

Ang karahasan ay hindi at hindi dapat maging bahagi ng proseso ng demokrasya. Sama-sama tayong maging maingat at palakasin natin ang malaya, mapayapa, at mapagkakatiwalaang eleksiyon para sa ating bansa.

Source: DepEdFree to download: